תנ"ך - ויהי לחם־שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...