תנ"ך - ויהי כשמע חירם את־דברי שלמה וישמח מאד ויאמר ברוך ה' היום אשר נתן לדוד בן חכם על־העם הרב הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...