תנ"ך - ויהי לשלמה שבעים אלף נשא סבל ושמנים אלף חצב בהר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...