תנ"ך - ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים־עשר אלף פרשים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...