תנ"ך - ספר מלכים א פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים