תנך - ספר מלכים א פרק ו פסוק י

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: