תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק יט - ודביר בתוך־הבית מפנימה הכין לתתן שם את־ארון ברית ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...