תנ"ך - והבית אשר בנה המלך שלמה לה' ששים־אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...