תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק כא - ויצף שלמה את־הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות ברתוקות זהב לפני הדביר ויצפהו זהב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...