תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק כג - ויעש בדביר שני כרובים עצי־שמן עשר אמות קומתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...