תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק כה - ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...