תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק כו - קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...