תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק כח - ויצף את־הכרובים זהב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...