תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק ל - ואת־קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...