תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק לא - ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי־שמן האיל מזוזות חמשית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...