תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק לג - וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי־שמן מאת רבעית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...