תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק לו - ויבן את־החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...