תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק ד - ויעש לבית חלוני שקפים אטומים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...