תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק ה - ויבן על־קיר הבית יצוע יציע סביב את־קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...