תנ"ך - מלכים א פרק ו פסוק ט - ויבן את־הבית ויכלהו ויספן את־הבית גבים ושדרת בארזים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...