תנ"ך - ספר מלכים א פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים