תנ"ך - מלכים א פרק ז פסוק י - ומיסד אבנים יקרות אבנים גדלות אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...