תנ"ך - מלכים א פרק ז פסוק יב - וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית־ה' הפנימית ולאלם הבית: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...