תנ"ך - מלכים א פרק ז פסוק יג - וישלח המלך שלמה ויקח את־חירם מצר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...