תנ"ך - מלכים א פרק ז פסוק כו - ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת־כוס פרח שושן אלפים בת יכיל: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...