תנ"ך - כזאת עשה את עשר המכנות מוצק אחד מדה אחת קצב אחד לכלהנה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...