תנ"ך - ואת־הסירות ואת־היעים ואת־המזרקות ואת כל־הכלים האהל האלה אשר עשה חירם למלך שלמה בית ה' נחשת ממרט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...