תנ"ך - בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...