תנ"ך - וינח שלמה את־כל־הכלים מרב מאד מאד לא נחקר משקל הנחשת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...