תנ"ך - ויעש שלמה את כל־הכלים אשר בית ה' את מזבח הזהב ואת־השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...