תנ"ך - וכל־הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל־מחזה שלש פעמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...