תנ"ך - ספר מלכים א פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים