תנ"ך - ויהי בצאת הכהנים מן־הקדש והענן מלא את־בית ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...