תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק יג - בנה בניתי בית זבל לך מכון לשבתך עולמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...