תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק כו - ועתה אלהי ישראל יאמן נא דבריך דברך אשר דברת לעבדך דוד אבי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...