תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק ג - ויבאו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את־הארון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...