תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק מז - והשיבו אל־לבם בארץ אשר נשבו־שם ושבו׀ והתחננו אליך בארץ שביהם לאמר חטאנו והעוינו רשענו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...