תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק נא - כי־עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...