תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק נד - ויהי׀ ככלות שלמה להתפלל אל־ה' את כל־התפלה והתחנה הזאת קם מלפני מזבח ה' מכרע על־ברכיו וכפיו פרשות השמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...