תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק נה - ויעמד ויברך את כל־קהל ישראל קול גדול לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...