תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק ו - ויבאו הכהנים את־ארון ברית־ה' אל־מקומו אל־דביר הבית אל־קדש הקדשים אל־תחת כנפי הכרובים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...