תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק סא - והיה לבבכם שלם עם ה' אלהינו ללכת בחקיו ולשמר מצותיו כיום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...