תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק סב - והמלך וכל־ישראל עמו זבחים זבח לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...