תנ"ך - מלכים א פרק ח פסוק סד - ביום ההוא קדש המלך את־תוך החצר אשר לפני בית־ה' כי־עשה שם את־העלה ואת־המנחה ואת חלבי השלמים כי־מזבח הנחשת אשר לפני ה' קטן מהכיל את־העלה ואת־המנחה ואת חלבי השלמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...