תנ"ך - אין בארון רק שני לחות האבנים אשר הנח שם משה בחרב אשר כרת ה' עם־בני ישראל בצאתם מארץ מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...