תנ"ך - ספר מלכים א פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים