תנ"ך - והעלה שלמה שלש פעמים בשנה עלות ושלמים על־המזבח אשר בנה לה' והקטיר אתו אשר לפני ה' ושלם את־הבית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...