תנ"ך - מלכים א פרק ט פסוק כז - וישלח חירם באני את־עבדיו אנשי אניות ידעי הים עם עבדי שלמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...