תנ"ך - ספר מלכים ב

Book of 2 Kings

מספר הסדרים: 16

מספר הפרשיות: 82

מספר הפרקים: 25

מספר הפסוקים: 719

מספר המילים: 12275

מספר האותיות: 47821