תנ"ך - ספר מלכים ב פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים